Kuřim 60 let městem

9-16 Červen
17:00 - 21:00
náměstí 1. května
Pořadatel
Město Kuřim a Společenské a kulturní centrum Kuřim

Od neděle 9. do neděle 16. června 2024 proběhnou v Kuřimi oslavy ke příležitosti povýšení Kuřimi na město. Ano, až do roku 1964 byla Kuřim městysem a městem se stala přesně před 60 lety.

V neděli 9. června nás čeká tolik očekáváné otevření skateparku na Blanenské ulici. Zároveň se zde proběhne prezentace kuřimských hasičů. V ten samý den se můžete těšit i na ohňostroj, který bude odpálen z fotbalového hřiště. 

Následovat bude celý týden akcí zejména na náměstí 1. května, kde nebude chybět program pro celé rodiny. Těšit se můžete na koncerty Argemy nebo Petra Bendeho, dětská divadýlka, letní kina, ale také místní kapely jako jsou Gava Band a ZASEMY anebo třeba i komornější Concentus Moraviae. Do dnů oslav byly letos zahrnuty i Kuřimské pivní slavnosti, které proběhnou v sobotu 15. 6. na kuřimském zámku. Už od dopoledne zde bude program pro všechny, který připravují kuřimští skauti a další spolky.

Neděle pak bude zakončena bike a skate show na náměstí a večer předáváním Cen a medailí v kulturním domě.

Celý týden budou dále provázet menší výstavy, prohlídky pamětihodností, hry a další program.

Podrobný program týdne oslav bude uveřejněn v příštím vydání Zlobice, na webu města a bude roznesen také do schránek. Všichni jsou srdečně zváni.